Najpoznatiji Arbanasi u Hrvatskoj

Gradski predio Arbanasi nalazi se na jugoistočnom dijelu zadarskoga poluotoka. Naseljeni su početkom 18. st. in- icijativom zadarskog nadbiskupa Vicka Zmajevića uglavnom albanskim doseljenicima (Arbanasi) iz područja južno od Skadarskog jezera koji su se doseljvali u tri seobe (1726./27., 1733.).

Naseljem je upravljao seoski kapetan, a vojnu upravu imao je posebni guvernadur. Nastanili su se na predio zvan San Marco, gdje podigoše svoja ognjišta.

Mlečani su taj predio zvali Borgo Erizzo, po Nikoli Erizzu koji je tada bio providur Dalmacije, Boke kotorske i Albanije. On je doseljenim arbanaškim obiteljima dodijelio i neka zemljišta u okol ici grada. Tim doseljenicima je godine 1734. tadašnji zadarski nadbiskup Vicko Zmajević na vlastiti trošak sagradio župnu crkvu, posvećenu Gospi Loretskoj, kao i župni dom pokraj crkve.

Natpis nad ulaznim vratima župne kuće to potvrđuje: “Vincetius Archiepiscopus Zmajevich parochorum commoditati – MDCCXXXVII”.

Nadbiskup Zmajević je utemeljitelj župe i graditelj crkve u Arbanasima pa ga doseljenici drže svojim najvećim dobročiniteljem, jer ih je izbavio od turskog istrjebljenja.

Poznati Arbanasi: Prof. Leonardo-Nardi Bajlo, sporski ped- agog ,Romano Bajlo selektor veslačke selekcije RH, olimpijac, Obitelj Dešpalj / Valter, Maja I Pavle, glazbena obitelj poznata u svijetu, Šime Dešpalj, maestro, mons.

Simeone Duca ,tajnik Vatikanskog arhiva i dobrotvor Zadra i Arbanasa, prof. dr. Aleksandar Šandri Stipčević, povjesničar i hrvatski književnik Giuseppe-PinoGjergja, košarkaš,trener, Josip Gjergja, hrvatski političar i diplomat, pomoćnik ministra vanjskih poslova SFRJ, Mladen Grdović, Tomislav Ivčić, hrvatski pjevači,

dr.Albino Jović liječnik, poznati kardiolog, Božidar Kalmeta, političar, gradonačelnik Zadra, ministar u Vladi RH Hrvatske,Bernard Kotlar, autor CD-a “Zadarski Arbanasi”,Danijel Kotlar, brigadir u miru, dožupan Zadarske županije ,Marijo Kotlar, akademski slikar,konzervator,dr. Kruno Krstić, autor Rječnika govora zadar- skih Arbanasa, Hrvoje Macanović, otac hr- vatskog sportskog novinarstva,

Đani Maršan, hrvatski pjevač,u novije doba diplomat, Đuro Marušić – jedan od osnivača «Narodnog lista», Berto Matešić, tenor zbora HRT-a, Ivica Matešić, Jeremija,vojni izaslanikRH u Italiji, Dalibor Musap,osnivač i vođa grupe Riva, pobjednice Eurosonga 1989., dr. Ivo Perović, ban Banovine Hrvatske za vrijeme Aleksandrove «šestojanuarske diktature», prof. Slavko Perović,poznati pedijatar, Enco Sovitti – košarkaš.

Screenshot_10
Screenshot_7
Screenshot_8
Screenshot_9
Screenshot_11
Screenshot_12
Screenshot_13
Screenshot_14
Screenshot_15
Screenshot_16
Screenshot_17
Screenshot_18
Screenshot_19
Screenshot_20
Screenshot_22
Screenshot_23
Screenshot_9
previous arrow
next arrow