BASHKPUNIM

Prej vitesh bashkpunon me Presidencen Kroate, institucione Qevertitare te Kroacise, bashkëise Zagrebit dhe quteteve tjera……shoqata shqipetare kroate dhe internocionale, e individe të afirmuar në fusha të ndryshme të historisë, shkencës, kulturës, studiues me të cilët bashkpunojmë dhe pasqyrohen në mënyrë reciproke, sukseset me pika takimi në objektivat e projekteve, me këto organizma e individë shumë përfaqësues të rëndësishëm.