Grupi vallzus Ilire

GRUPI VALLËZUES”ILIRE”: PERFORMANCE -MBRETËRESHA TEUTA

Prej 17 vitesh ky grup me balerinë profesionalë te baletit klasik dhe modern, eshtë një komponent bazë e i rëndësishëm në aktivitetet e "Mbretëreshës...