Kryetari i Këshillit për Pakicat Kombëtare të Kroacisë,Tibor Varga: Fondet për vitin 2024 në buxhetin shtetror janë rritur per pakicat kombëtare, 25 për qind, krahasuar me vitin e kaluar, dy milionë euro më shumë.

0
185


Mjetet për vitin e ardhshëm në buxhet janë rritur për 25 për qind krahasuar me vitin e kaluar. Shuma e përgjithshme e mbështetjes për vitin 2024 është 9.706.057 euro, që është rreth dy milionë euro më shumë se në vitin 2023. Në programet e shoqatave për vitin e ardhshëm pikë do të jepet edhe për edukimin e gjuhës amtare, e cila është parakusht. për ruajtjen e identitetit kombëtar – tha Varga. Ndër të tjera Varga theksoi rëndësinë e internetit në komunikimin modern, si dhe platformat e mediave elektronike si portali që monitoron aktivitetet e pakicave kombëtare.

7 dhjetor 2023.


Zagrebi. Më 7 dhjetor, në Shtëpinë e Shtypit, Këshilli për Pakicat Kombëtare të Republikës së Kroacisë mbajti një seminar për zbatimin e programit të autonomisë kulturore të pakicave kombëtare nëpërmjet internetit për vitin 2024 dhe paraqitjen e raporteve vjetore për zbatimin. të programit dhe shpenzimin e fondeve nga buxheti i shtetit për vitin 2023.


Në seminar morën pjesë edhe përfaqësues të shumë pakicave në Kroaci të financuar nga Këshilli për Pakicat Kombëtare të Republikës së Kroacisë: shqiptarë, austriakë, boshnjakë, bullgarë, çekë, malazezë, hungarezë, maqedonas, gjermanë, polakë, rom, rus, ruten. , sllovakët, sllovenët, serbët, italianët, turqit, ukrainasit, hebrenjtë dhe Vladimir Bilek, deputet i pakicave çeke dhe sllovake. Raporti për operacionet financiare dhe raportimin e organizatave jofitimprurëse është dorëzuar nga Hajdica Filipçiq, udhëheqëse e shërbimit për kontabilitet dhe raportim jofitimprurës të Ministrisë së Financave dhe Ida Baliq, zëvendësdrejtuese e Shërbimit Profesional të Këshillit Kombëtar. Minoritetet, folën për aplikime interaktive për programin e autonomisë kulturore të shoqatave dhe institucioneve të pakicave kombëtare për vitin 2024.


Kryetari i sapozgjedhur i Këshillit për Pakicat Kombëtare të Republikës së Kroacisë, Tibor Varga, në raportet e tyre foli për pozitën e pakicave kombëtare në Republikën e Kroacisë dhe për mundësitë e reja buxhetore të Këshillit për Pakicat Kombëtare, si dhe raportin vjetor të shoqatave dhe institucioneve të pakicave kombëtare për vitin 2023 dhe paraqitjen online.


Në fjalën e tij ai tha se buxheti po rritet nga viti në vit. Dhe krahasuar me vitin e kaluar, për këtë vit është rritur me 25 për qind dhe është vonuar, në bazë të të cilave do të vendosen kritere të reja për ndarjen e mjeteve, ku edukimi i gjuhës do të ketë përparësi në ruajtjen e identitetit kombëtar.

  • Mjetet për vitin e ardhshëm në buxhet janë rritur për 25 për qind krahasuar me vitin e kaluar. Shuma e përgjithshme e mbështetjes për vitin 2024 është 9.706.057 euro, që është rreth dy milionë euro më shumë se në vitin 2023. Në programet e shoqatave për vitin e ardhshëm pikë do të jepet edhe për edukimin e gjuhës amtare, e cila është parakusht. për ruajtjen e identitetit kombëtar – tha Varga. Ndër të tjera Varga theksoi rëndësinë e internetit në komunikimin modern, si dhe platformat e mediave elektronike si portali që monitoron aktivitetet e pakicave kombëtare.

        

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here